אודות

  • ישראל גרופרמוסמך  M.A. מאוניברסית לסלי (בוסטון ארה"ב) בפסיכותרפיה בהבעה ויצירה התמחות בפסיכודרמה.
  • מוסמך במנהל עסקים התמחות בשיווק ובחקר ביצועים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
  • מטפל בפסיכודרמה בבתי ספר ובחטיבות ביניים.
  • מטפל בקליניקה פרטית עובד עם ילדים, נוער ומבוגרים.
  • ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מגוונות – ילדים ונוער כולל נערים ונערות עם בעיות התנהגות קשות, ילדים עם בעיות תקשורת ומיומנויות חברתיות ועוד.
  • מנחה ומדריך הורים.
  • גנן בגן ילדים.
  • מתנדב בעל"ם.
  • חבר ועדת קשרי חוץ באגוד הישראלי לפסיכודרמה.
  • נשוי ואב לשני ילדים.