טיפול קבוצתי

הפסיכודרמה הקבוצתית מבוססת על הכח וההגנה שהקבוצה נותנת לכל אחד מחבריה. במפגשים נוצר קשר בין חברי הקבוצה המאפשר לכל אחת ואחד להשתמש בכח, בידע, בהכלה ועזרה של חברי הקבוצה האחרים לצורך התהליך שלו. הקבוצה מהווה מיניקוסמוס של העולם "האמיתי" וניתן לכל חבר בקבוצה להציג את עצמו, את בעיותיו, התלבטויותיו ורגשותיו כאשר שאר החברים מהווים "מראה" המשקפת את התנהגותו ורגשותיו מצד אחד ותמיכה ועזרה מצד שני.

המשובים מחברי הקבוצה והקשר הנוצר בתיווכו של המטפל מאפשר לכל חבר בקבוצה לעשות תהליך אישי בתוך סביבה תומכת, בטוחה ומאפשרת.טיפול קבוצתי