משפחתי

משפחתיהדינמיקה המשפחתית היא לא פשוטה ולא קלה. חיי היומיום מפעילים על כל אחד ואחת לחץ תמידי, פרנסה, בריאות, זוגיות, ילדים, הורים והרשימה עוד ארוכה.

בטיפול המשפחתי, המטפל משמש גורם חיצוני למערכת שמביא ידע וניסיון כמו גם יכולות לגשר על פערים, להאיר נקודות ויכולת לעזור תוך מתן כלים מעשיים מידיים.